סוגי הנחתה דגם NEO
NEO 10                                        

NEO 15

NEO 25